OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového portálu

Název: www.ProBioCelia.cz

Ulice a číslo popisné: Cejle 157

Město a PSČ: Batelov  588 51

IČ: 02629925

MUDr. Bronislav Batoušek

Kontaktní osoba: Mgr.Jana Batoušková

Telefon: 732 668 970

e-mail: probiocelia@seznam.cz

Přijetí a vyřízení objednávky

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody a o dalším postupu. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit do 4 hodin po obdržení elektronické objednávky. Storno můžete poslat e-mailem na adresu probiocelia@seznam.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Druhy dopravy veřejnými  přepravci

Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty a přepravní službou Geis parcel. Výše poštovného je účtována z celkové hmotnosti objednaného zboží /viz. doprava a platba/.

Cena poštovného zahrnuje u přepravní služby možnost doručení domů, do zaměstnání nebo na zákazníkem zvolenou adresu a telefonické kontaktování zákazníka.  U objednávek s hmotností více než 30 kg se cena za přepravu stanovuje dle aktuálního sazebníku přepravní služby Geis.

Doručení zboží Českou poštou - Balík do ruky zahrnuje dodání zboží na uvedenou  adresu včetně kontaktování zákazníka sms zprávou s datem a přibližným časem dodání. Výše poštovného je účtována z celkové hmotnosti objednaného zboží /viz. doprava a platba/.

UPOZORNĚNÍ! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za vzniklé škody při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne.

Odeslaná objednávka zboží obsahuje vždy daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta /trvanlivost zboží/ je uvedena na obalu u každého výrobku v detailu zboží.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo odstoupením od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Na kupní cenu, která má být kupujícím vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Doručení a dodací podmínky při vrácení zboží

Zásilka musí být kompletní (včetně veškeré dokumentace) a ve stavu v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboří bude částka ponížena o přepravní náklady /neplatí pro reklamace/.

Způsob úhrady

Objednané zboží zasíláme pouze na dobírku. Při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti u zvoleného přepravce.

Reklamace

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být nepoškozené, úplné /tj. částečně nespotřebované/ s popisem závady a včetně dokladu o koupi. V případě reklamace zašlete zboží na adresu "kontaktní osoba a adresa". Přeprava bude hrazena stranou prodávajícího. Při přepravě použijte vždy kartonu popř. balícího papíru, aby nedošlo k dalšímu znehodnocení zboží. Doporučujeme zboží při odeslání pojistit. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem stejně jako při expedici objednávky i včetně jejího doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš ProBioCelia

Obchodní podmínky jsou platné od 3.7.2013 do odvolání

M2U4ZG